تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن

J-Bolt

J-bolt is used for connecting soldier to horizontal support tube.

1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.