تبریز صنعت،قالب فلزی،قالب فلزی بتن،قالب بتن،قالب بندی بتن

Vibration hoses

Vibration hoses in sizes of 1, 1.5, 2 and 2.5 inches are available.1

 exclusive distributor Hoses Iran kob in Azerbaijan

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.